Totalgenomgång av GR8:an

Just nu genomgår Chevronen en total genomgång. Motorn är utplockad och bilen är delad och kommer i samband med detta i princip plockas ner i sina beståndsdelar vilket har gjort att teamet står över Västkustloppet på Falkenberg den 9-10 juli och istället siktar in sig på efterföljande tävling som är klassiska Kanonloppet på Karlskogas lika klassiska bana Gelleråsen. Detta blir första gången Anders tävlar på denna banan vilket kan tyckas anmärkningsvärt med tanke på att han hållit på med detta sedan mitten av åttiotalet. Hur som helst satsar nu gänget på att en gång för alla få en fungerande bil. Har ju varit hopplöst tidigare i år då GR8:an inte gått mer än tio minuter i stöten innan fel uppstått. En tanke kunde ju annars varit att bytt ut den felande länken (bilen) men som Anders sa: citat - Fan det är kärlek med den här bilen, normalt hoppar man in i Lolor, MCRer, Tigor och visst det är balla bilar som man älskar att köra men denna prinsessa är speciell, det var kärlek vid första ögonkastet och det tror jag gäller alla i teamet - slut citat :-).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar