Full säsong i England för Anders 2012

Anders är kontrakterad att köra två engelska mästerskap i den Lola Sports2000 Duratec som han tävlat med 2011. 2012 körs ett förarmästerskap i klassen där man kommer kör 7 stycken ½-timmes tävlingar. Dessutom startas ett teammästerskap som kommer innehålla 4 stycken 1-timmarslopp med möjlighet att använda en alternativt två förare per tävling. I denna serie kommer Anders köra bägge ”stintarna” av loppen som även innehåller ett obligatoriskt depåstopp om minst 4 minuter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar